แคนอน / Canon > P23-DTS V กลับหน้าสินค้า
 แคนอน / Canon รุ่น P23-DTS V

แคนอน / Canon P23-DTS V

รายละเอียดสินค้า

  • จอภาพ LCD แสดงตัวเลขขนาดใหญ่ 12 หลัก
  • หน่วยความจำอิสระ 1 หน่วย
  • ความเร็วในการพิมพ์ 2.3 บรรทัด/วินาที
  • พิมพ์ได้ 2 สี (แยกค่าบวก-ลบ)
  • คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาขาย ราคาทุน และกำไรได้รวดเร็ว
  • สามารถแสดงวันที่ และเวลาได้ทั้ง บนจอภาพ และกระดาษ
  • ตั้งค่าทศนิยมได้
  • Ink Roller CP - 13
  • ราคารวม adapter

คุณสมบัติเด่น


จำนวนหลัก

แบบ 12 หลัก


การคำนวณภาษี

ปุ่มอัตโนมัติในการคำนวณภาษี ( ราคารวมภาษี ราคาหักภาษี ส่วนลด ราคาขาย จำนวนเงินภาษี
จำนวนเงินส่วนลด และจำนวนเงินกำไร )


พิมพ์หมึก 2 สี

จำนวนค่าบวกแสดงผลสีดำ จำนวนค่าลบแสดงผลสีแดง
เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบค่าที่ป้อนและผลลัพธ์


ความเร็วในการพิมพ์กระดาษ

ความเร็วในการพิมพ์กระดาษ 2.3 บรรทัด / วินาที


จอแสดงผลใหญ่

ตัวเลขบนหน้าจอแสดงผลใหญ่ ช่วยให้การอ่านง่ายขึ้น


คำนวณต้นทุน /ราคาขาย / กำไร

สามารถคำนวณต้นทุน ราคาขาย และผลกำไรของแต่ละหน่วยสินค้าได้


พิมพ์เวลาและวันที่

สามารถพิมพ์เวลาและวันที่ปัจจุบันได้


สัญลักษณ์คำสั่ง

หน้าจอแสดงผลแสดงเครื่องหมาย + - x  ÷ ขณะกำลังปฏิบัติการ

เวลาทำการ 08:30-17:30 จ-ศ
Brought to you by webofficedesign.com