คาสิโอ / Casio > FX-5800P กลับหน้าสินค้า
คาสิโอ / Casio รุ่น FX-5800P -0%

คาสิโอ / Casio FX-5800P

รายละเอียดสินค้า

 • หน่วยความจำ 26 ค่า
 • จำนวนเชิงซ้อน (Calculates complex numbers)
 • ตรีโกณมิติ (Trigonometric functions)
 • ค่าคงที่ทางฟิสิกส์ (40 physical constants)
 • สูตรสำเร็จรูป (128 stored formulae)
 • การย้อนกลับ (Repetition function)
 • การสำรอง (Back-up function (flash memory))
 • การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคิดเลข CASIO fx-5800P (Communicates via a 3-pin cable (calculator to calculator))
 • ตรรกะการป้อนค่าพีชคณิต (Algebraic entry logic)
 • คำนวณเศษส่วน (Calculates with fractions)
 • การคำนวณฟังก์ชั่น (Function calculations)
 • การคำนวณโดยใช้ค่า irrational (Calculations using irrational values)
 • ฟังก์ชั่น CALC
 • Resistance calculations
 • Error correction function
 • Multi-statement
 • การคำนวณเลขฐาน
 • การคำนวณสถิติ
  • Statistics based on 1 and 2 lists
  • การถดถอย (Regression calculations)
  • การแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution)
 • การแก้สมการ (Calculates equations)
  • 2 หรือ 3 ตัวแปร (Equation systems with 2&3 unknowns)
  • สมการกำลังสอง หรือ กำลังสาม (Polynomic equations (2nd & 3rd degree))
 • เมทริกซ์ (Calculates matrices)
 • Numerical calculations for value tables
 • Recursive calculations for value tables
 • การโปรแกรม (Programming function)
  • หน่วยความจำขนาด 28 kb (Program memory (28kb))
  • ภาษาคล้ายเบสิก (Programming similar to Basic (IF etc.))
 • ขนาด กว้่่าง 8.15 cm x ยาว 16.3 cm x สูง 1.51 cm
 • น้ำหนัก 150 กรัม
ราคาสินค้า
2,450 บาท/เครื่อง โปรโมชั่นลดเหลือ 2,400 บาท/เครื่อง
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

คุณสมบัติเด่น


จำนวนฟังก์ชันการทำงาน

มีฟังก์ชันการทำงาน 664 ฟังก์ชัน


10 + 2 หลัก

10 หลักสำหรับตัวเลขด้านขวาของจุดใน logarithm ฐานสิบ + สัญลักษณ์ 2 หลักสำหรับตัวเลขยกกำลัง


การแสดงผลหน้าจอ

หน้าจอการแสดงผลความละเอียดสูง ช่วยให้การมองกราฟและตัวเลขสวยขึ้น


การแก้ไขรายการทางสถิติ

สามารถดูและแก้ไขค่าที่ป้อนเข้าไปในรายการได้ และสามารถแสดงกลุ่มข้อมูลได้ ( x-data, y-data, ความถี่, ข้อมูลแวดล้อม )


การคำนวณซ้ำ

เร็วและง่ายในการเรียกดูค่าที่ป้อนหรือสูตรก่อนหน้า เพื่อทำการแก้ไขหรือการคำนวณซ้ำ


การแสดงผลตามแบบที่ปรากฏในแบบเรียน

หน้าจอแสดงผลเหมือนหนังสือแบบเรียน ทำให้การดูผลลัพธ์ของการคำนวณง่ายขึ้น

 


ปุ่มกดพลาสติก

ออกแบบและพัฒนา เพื่อความรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้

เวลาทำการ 08:30-17:30 จ-ศ
Brought to you by webofficedesign.com