คาสิโอ / Casio > FX-9860GIII กลับหน้าสินค้า
คาสิโอ / Casio รุ่น FX-9860GIII

คาสิโอ / Casio FX-9860GIII

รายละเอียดสินค้า

อินเตอร์เฟซที่ใช้ง่าย

หน้าจอขนาดใหญ่ (128 × 64 จุด)
LCD ความละเอียดสูง
CPU ความเร็วสูง
การวาดกราฟพิกัดสามเหลี่ยม, การวาดกราฟพิกัดเชิงขั้ว
การทำกราฟฟังก์ชันพาราเมตริก, การทำกราฟที่ไม่เท่ากัน
ตารางและกราฟ
กราฟคู่ (ตารางกับกราฟ, กราฟกับกราฟ)
การหาผลเฉลย (ราก, ค่าต่ำสุด, ค่าสูงสุด, อินเตอร์เซ็คชัน, อินทิเกรชัน)
กราฟไดนามิก
กราฟภาคตัดกรวย
กราฟรีเคอร์ชัน
eActivity
เรขาคณิต (Geometry)
พล็อตทางสถิติ (สแกตเตอร์พล็อต, xyLine, พล็อตความน่าจะเป็นแบบปกติ, ฮีสโตแกรม, พล็อตแผนภาพ)
กราฟการถดถอยทางสถิติ (linear, med-med, quadratic, cubic, quartic, logarithmic, exponential, power, sinusoidal, logistic regression)
การคำนวณทางสถิติขั้นสูง: การทดสอบ การคำนวณช่วง การแจกแจง
แผนภูมิวงกลม
กราฟแท่ง
สเปรดชีทและพล็อตทางสถิติ
ตัวแก้สมการตัวเลข, สมการหลายชั้น, สมการโพลีโนเมียล
ฟังก์ชันทางการเงิน
การตั้งโปรแกรม
โหมดการสอบ
Python
ฟังก์ชันแคตตาล็อก
การสื่อสารดาต้า
การทำงานของ USB ในรูปแบบใหม่
การเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์โดยตรง
หน่วยความจำของผู้ใช้: หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลของผู้ใช้ 62,000 ไบต์: 3 ล้านไบต์
ราคาสินค้า
5,960 บาท/ชิ้น
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
เวลาทำการ 08:30-17:30 จ-ศ
Brought to you by webofficedesign.com